logo
Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT
baner

MENU
Start
Formularze
Opłaty
Kontakt
Przydatne linki
Szukaj
ENGLISH
About as
Our offer
How to protect
Foreign cooperation
Forms
Fees
Contact
Useful links

Znaki towarowe

Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

ZNAK TOWAROWY

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa; to w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

1. badania zdolności ochronnej - badania w celu ustalenia istnienie znaków identycznych i podobnych do znaku badanego, wykonywane w oparciu o opublikowane ochronione i zgłoszone znaków towarowych

2. opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej (podania wraz z załącznikami - tu m.in. wykaz towarów i usług, opis znaku)

3. Procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP obejmuje m.in. następujące fazy:

• nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu dokonania zgłoszenia,
• wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z obowiązującą tabelą opłat
• badania formalne zgłoszenia znaku
• publikacja zgłoszonego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (po 3 miesiącach od daty zgłoszenia),
• 6-miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do istnienia przeszkód dla udzielenia prawa ochronnego,
• procedura badawcza Urzędu Patentowego w celu ustalenia czy zgłoszenie znaku spełnia ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego,
• wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
• wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony i publikację zgodnie z obowiązującą tabelą opłat

 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2018 BELLEPAT