logo
Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT
baner

MENU
Start
Formularze
Opłaty
Kontakt
Przydatne linki
Szukaj
ENGLISH
About as
Our offer
How to protect
Foreign cooperation
Forms
Fees
Contact
Useful links

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - oferta

Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT zapewnia swym klientom kompleksową obsługę w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Nasze biuro patentowe wspiera przedsiębiorców, instytucje i osoby prywatne zarówno w postępowaniach krajowych, jak i zagranicznych. Ogromna wiedza i doświadczenie kadry biura BELLEPAT sprawia, że możemy świadczyć kompleksowe usługi.

Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych to podstawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niezakłócony rozwój każdego przedsięwzięcia biznesowego. W zależności od potrzeb klienta oferujemy usługi obejmujące ochronę własności przemysłowej w Polce, a także za granicą (pomagamy m.in. rejestrować znaki i wzory unijne). Nasza kancelaria patentowa w imieniu klientów prowadzi też spory o różnym charakterze i zajmuje się skomplikowanymi sprawami dotyczącymi praw autorskich i pozostałej własności intelektualnej.

 

Znaki towarowe, wzory przemysłowe i nie tylko – szczegółowy zakres usług

Badania patentowe, w tym:
- badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych
- badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych
- badania zdolności ochronnej znaków towarowych
- badania czystości patentowej nowych rozwiązań (produktów i technologii)
- badania stanu techniki dla wskazanych rozwiązań

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla zgłaszanych do ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz jej wnoszenie do Urzędu Patentowego RP.

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla europejskich zgłoszeń patentowych oraz jej wnoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz jej wnoszenie w ramach procedury międzynarodowej (PCT).

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla wzorów unijnych i znaków unijnych oraz jej wnoszenie do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Alicante).

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla międzynarodowych zgłoszeń znaków towarowych w dowolnym wybranym kraju w ramach procedury Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia.

• Opracowywanie dokumentacji patentowej dla międzynarodowych zgłoszeń wzorów przemysłowych w dowolnym wybranym kraju w ramach procedury Porozumienia Haskiego.

• Prowadzenie w imieniu klienta postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Biurem Międzynarodowym WIPO oraz krajowymi Urzędami Patentowymi związanego z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

• Prowadzenie w imieniu klienta postępowania spornego przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie związanego z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych , wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

• Wszczęcie i prowadzenie w imieniu klienta postępowania przed sądami powszechnymi w sprawach:
- dotyczących naruszenia praw wyłącznych (patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe),
- dotyczących naruszenie praw autorskich,
- dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

• Opracowywanie umów dotyczących zarządzania wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, prawami autorskimi i know-how.

Wycena znaków towarowych, wynalazków, rozwiązań typu know-how i innych wartości niematerialnych i prawnych.

• Tłumaczenie tekstów prawnych, biznesowych i technicznych z języka angielskiego na język polski oraz języka polskiego na język angielski.

• Szkolenia dla zainteresowanych przedsiębiorców lub organizacji z zakresu prawa własności przemysłowej.

• Porady prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania cudzych praw wyłącznych.

• Opinie i ekspertyzy w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

• Dozorowanie terminów opłat urzędowych związanych z utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych w kolejnych okresach ochronnych.

• Wieloletnia obsługa prawno-patentowa przedsiębiorstw w ramach indywidualnie zawartych umów.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2019 BELLEPAT
Polityka prywatności